بی سرو سامانیم

در تمام لحظه هایم هیچ کس

خلوت تنهاییم را حس نکرد

آسمان غم گرفته هیچ گاه

برکه طوفانی ام را حس نکرد

آن که سامان غزلهایم از اوست

هیچ وقت بی سرو سامانیم را حس نکرد

عمریست در پی اومیروم و او

دردو غم . دل تنگیم را حس نکرد

/ 0 نظر / 17 بازدید