چطوربگویم که دلتنگ توام...

چطوربگویم که دلتنگ توام...

تویی که مونس شب های دل بی قراری ام بودی...

چطوربگویم که باغ دلم به غم نشسته وازدوری تودلتنگ شده...

چطوربگویم که وجودتو گرمای صدای دلنشین تو به من آشفته زندگی میبخشد...

چطوربگویم که این دل بی طاقت بهانه ی تورامیگیرد...

چطوربگویم که دستانم گرمی دستانت رامیخواهد...

ای تنهاترین ستاره زندگی من پشت پنجره ی دلتنگم به انتظارلحظه ی باتوبودن میمانم تاباآمدنت دل بی قرارم راآرام کنی...

 

/ 0 نظر / 20 بازدید