معلمی که ...

معلم عصبی دفترراروی میزکوبیدودادازدسارا... دخترک خودش روجمع وجورکردسرش راپایین انداخت وخودش روتاجلوی میزمعلم کشیدوباصدای لرزان گفت:بله خانم معلم که ازعصبانیت شقیقه هایش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
بهمن 93
1 پست
دی 93
19 پست
آذر 93
3 پست